Srpska Slava

VRSTE SLAVA

PORODIČNA SLAVA

je, videli smo, proslava uspomene na onog hrišćanskog svetitelja, na čiji su dan naši preci primili hrišćanstvo i koga su izabrali za svoga zaštitnika i zastupnika pred Bogom. Slava se prenosi od oca na sina i gotovo se nikada ne menja .Čak ako jedna porodica izumre, oni hrišćani koji naslede njihovu imovinu u većini slučajeva smatraju za svoju dužnost da pored svoje slave prime i njihovu. Tako se postupa i prilikom usinovljenja, kad posinak prihvata slavu svoga poočima i pomajke. Otuda ima porodica koje slave više slava.

Žena, ako ostane udovica, zadržava slavu svoga muža. Kako slava prelazi s oca na sina, i dalje na celo potomstvo, to se smatraju kao rođaci svi oni koji slave istoga svetitelja.

Sveti Nikola je porodična slava u kragujevačkoj familiji Radišić, a duže od stotinu godina slavi se na isti način – skromno, u najužoj porodici, ali uz bogatu trpezu na kojoj su isključivo posna jela.

CRKVENE SLAVE

su proslavljanje svetitelja kome je hram posvećen i njegova se uspomena slavi kao što se slavi i u porodicama.

Crkvena slava u Foči

Slavesu proslavljanje uspomene onog svetitelja, koga su za svoga zaštitnika izabrali pojedina sela i gradovi ili kome su se u nevolji zavetovali žitelji toga mesta, pa ga proslavljaju u znak blagodarnosti za srećno otklanjanje bede i nevolje (kao što su npr. Bolesti, neprijateljske najezde, porobljavanje, požar, pomor ljudi i stoke, velike poplave, kao i druge vremenske nepogode). Tog dana ide se kroz polja u selu ili glavnim ulicama, sa litijom, i prinose se Bogu i svetitelju molitve za dobro i sreću toga mesta, žitelja u njemu i svih ljudi.

Spasovdan je krsna slava Beograda, koji time čuva spomen na taj dan 1403. godine kada ga je despot Stefan Lazarević proglasio srpskom prestonicom, a verski praznik za gradsku slavu.

ŠKOLSKA SLAVA

Zaštitnik srpske škole je srpski prosvetitelj i prvi arhiepiskop Sv. Sava. Sv. Sava se proslavlja u srpskim školama kao školska slava od 1827. godine.

Proslavljanje školske slave – Sveti Sava u kojoj su učestvovali učenici i nastavnici osnovne i srednje muzičke škole “Trebinje” i drugih Trebinjskih škola.

ESNAFSKA ILI ZANATLIJSKA SLAVA

Kuršumlija, 1938g; Zanatska ili esnafska slava čiji domaćin je Miloš Šulović, opančar. Naš poznati ginekolog. Pok. Prof. Vojin Šulović, akademik, bio je potomak ove kuršumlijske porodice Šulovića.

SLAVE DRUŠTAVA I USTANOVA

I pojedina srpska društva i ustanove mogu imati svoju slavu -svoga svetitelja zaštitnika, koga proslavljaju i pod čiju se zaštitu stavljaju.

Specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, obeležava u svojoj bazi, slavu Sveti Arhangel Mihailo.

I ne samo društva i ustanove. Poznato je, da je u doba Nemanjića, sv. apostol prvomučenik Stefan bio zaštitnik Srpske države.

Na srpskim novcima iz toga vremena bio je prikazan Sv. Stefan kako vladaru pruža krst ili zastavu i svi srpski vladari, počev od Stefana Nemanjića, nose i ime Stefan uz svoje narodno ime – Stefan Uroš, Stefan Milutin, Stefan Dušan.